Sjokkbehandling er i psykiatrien en foreldet betegnelse på ECT, elektrokonvulsiv behandling.