Skadegradering, vurdering og bedømming av hvor alvorlig en pasient er skadet. Det er utarbeidet flere typer skjemaer som brukes i forbindelse med skadegradering, f.eks. Abbreviated Injury Scale (AIS) og Injury Severity Scale (ISS) for anatomisk skadegradering, og Glasgow Coma Scale (GCS) for funksjonell skadegradering. Se også katastrofemedisin og triage.