Skipsmedisin er særlige ordninger for å sikre at arbeidstagere på skip får nødvendig helsehjelp, spesielt ved ulykker og akutt sykdom. Se sjøfartsmedisin.