Sling exercise therapy, treningsform som gjennomføres ved hjelp av spesielle slynger/tau. SET-treningen ble før omtalt som TerapiMaster, og heter i dag Redcord-trening. Treningen utføres i ustabile slynger med kroppen som vekt. Dette har til hensikt å styrke muskulatur og bedre nevromuskulær kontroll (se nevromuskulær trening).