Fysioterapi er klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering. Behandlingen er basert på kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon og aktuelle tiltak velges ut fra en klinisk undersøkelse. Sentralt i undersøkelsen er pasientens sykehistorie, bevegelsesanalyse, samt kartlegging av pasientens problem og funksjonsnivå. Sammen med pasienten settes det mål for behandlingen. Hele artikkelen