Fysioterapi

Fysioterapi, klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering. Behandlingen brukes særlig ved muskel- og leddlidelser, i den postoperative fasen etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader samt som ledd i mer generell opptrening og i forebyggende arbeid. Den viktigste behandlingsformen er trening dosert ut ifra hva som er det skadede vevets optimale stimuli, og ut ifra vevets tilstand (grad av patologi, styrke m.m.). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fysioterapi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt