Stomatologi er vitenskapen om munnhulens og svelgets sykdommer. Se oral medisin.