Stunning, betegner forbigående nedsatt funksjon av hjertemuskelen etter en episode med redusert eller opphevet blodsirkulasjon. Sees typisk etter akutt hjerteinfarkt der sirkulasjonen er blitt gjenopprettet, men hvor gjenværende hjertemuskel fortsatt har nedsatt funksjon. Tilstanden skyldes sannsynligvis overbelastning med kalsiumioner inne i hjertemuskelcellene og kan medføre klinisk alvorlig, men forbigående svekkelse av hjertets funksjon.