Svevestøv er en fellesbetegnelse på små partikler som kan holde seg svevende i luften over lang tid. Partiklene kan stamme fra blant annet industriutslipp og biltrafikk, og fra vinddrevet jorderosjon og kalles da primærpartikler. Sekundærpartikler dannes som følge av kondensasjon (nukleering) av gasser, som oftest på grunn av menneskelig virksomhet. På overflaten av begge typer partikler kan molekyler i luften deponeres, og det kan foregå kjemiske reaksjoner, eventuelt med energi fra sollyset.

Selv om partiklene ikke er kulerunde, angis størrelsen som tilsvarende radius, det vil si radius i en kulepartikkel som har den samme bevegelsesmotstand i luften. Generelt gjelder det at partiklene i stratosfæren er mindre og har lengre oppholdstid enn partikler nærmere Jordens overflate. Luftpartikler spiller en rolle for vannets kretsløp ved at de danner kondensasjonskjerner for vanndamp, og derved påvirker nedbørsmønsteret på Jorden. De har også betydning for hvor klar luften er.

Partikkelmasse i atmosfæren angitt som mikrogram per kubikkmeter, er sjelden mindre enn én nær jordoverflaten og ofte omkring 100 i byer. Storm i ørkenstrøk kan føre til partikkelkonsentrasjoner så høye som 30 000 mikrogram per kubikkmeter.

Virkninger på liv og helse

PM10 er partikler med diameter under 10 mikrometer, det vil si 10/1 000 000 meter. Det finnes ingen ufarlig nedre størrelsesgrense; helseskadene øker med økende konsentrasjon. Verdier over 35 mikrogram regnes som uakseptabelt ifølge vedtatte norske luftkvalitetskriterier. Ifølge Verdens helseorganisasjon – WHO vil en tredagers periode med 50 mikrogram PM10 per kubikkmeter resultere i 1000 nye astmaanfall og fire dødsfall i en by med én million innbyggere. I England er det beregnet at PM10-partikler forårsaker 2000 til 10 000 dødsfall per år. Rundt 86 prosent av PM10 kommer fra vei- og gatetrafikk. I USA skyldes 64 000 dødsfall årlig virkninger på hjerte/lunge av svevestøv. Det er usikkert om PM10 forårsaker kreft. Partiklene inneholder substanser som man vet er kreftfremkallende i andre sammenhenger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg