Tåreveistenose, tette tåreveier, se også tåreapparatet.