Tanntraume er det samme som tannskade, det vil si en skade som skyldes et mekanisk slag (traume) mot en eller flere tenner.