Temporalisbiopsi, uttak av en liten bit (se biopsi) fra tinningarterien (a. temporalis). Gjøres ved mistanke om betennelse i åren, se temporal arteritt.