Tommel. Av /Pixabay. Falt i det fri (Public domain)

tommelen

Hånden. Håndens korte muskulatur (høyre håndflate). Øverst: dypereliggende muskler. Nederst: høyereliggende muskler.

Av /Store medisinske leksikon ※.
Av /OpenStax.
Lisens: CC BY 4.0
Røntgenbilde av tommelen til en niåring. Legg merke til at finger- og mellomhåndsbeinas vekstsoner ennå ikke er forbeinet. Alle de tre fingerbeina på tommelen har proksimal vekstsone, mens de øvrige fingrenes mellomhåndsbein har en distal vekstsone. Tommelen har derfor ingen mellomhåndsknokkel.
Tommel
Av .

Artikkelstart

Tommelen er den første fingeren i hånden. Tommelfingeren inntar en særstilling ved at den kan vris (opponere) og settes mot hver av de andre fingrene, og dette er den viktigste faktoren som gjør menneskehånden til et griperedskap. Fullstendig tap av tommelfingeren blir da også vurdert med 25 prosent medisinsk invaliditet ved beregning av ménerstatning (se Folketrygdfondet: Ytelser ved yrkesskade).

Faktaboks

Også kjent som

latin: pollex, 'den sterke'

Denne biologisk viktige opposisjonsevnen skyldes at tommelfingerens grunnledd, altså leddforbindelsen med håndroten, ikke er stram, men fritt bevegelig ved et sadelledd (articulatio carpometacarpea pollicis). Grunnleddet kan dermed beveges i to plan, slik som de øvrige fingrenes grunnledd, mens de to ytterste leddene er hengselledd (slik som de øvrige fingrene) og kan bare beveges i ett plan (ekstensjon og fleksjon).

Skjelett

Det er vanlig å si at tommelfingeren bare har to fingerknokler (phalanges), i motsetning til de øvrige fingrene, som har tre. I virkeligheten har også tommelen tre, men den mangler mellomhåndsbein.

På tommelen har alle de tre fingerknoklene én proksimal (nærmestliggende) vekstsone. Ingen har en distal (ytterstliggende) sone, slik som de øvrige fingrenes mellomhåndsbein (ossa metacarpi). Hos primatene kan tommelens mellomhåndsbein gjenfinnes som en rest (rudiment).

Muskler og nerver

Tommelen beveges ved hjelp av åtte muskler. Halvparten av dem er lange, det vil si at deres muskelbuker utgår fra underarmen, mens de andre er korte og ligger i selve hånden, hvor de danner den såkalte tommelfingerballen (thenar). Alle musklene har navn etter sin funksjon.

De lange musklene er følgende:

  • lange tommelfingerbøyer (musculus flexor pollicis longus)
  • lange tommelfingerstrekker (musculus extensor pollicis longus)
  • korte tommelfingerstrekker (musculus extensor pollicis brevis)
  • lange tommelfingerutoverfører (musculus abductor pollicis longus)

De korte musklene er følgende:

  • tommelfingerinnoverføreren (musculus adductor pollicis)
  • tommelfingeropponenten (musculus opponens pollicis)
  • korte tommelfingerbøyer (musculus flexor pollicis brevis)
  • korte tommelfingerutoverfører (musculus abductor pollicis brevis)

Tommelens muskler blir innervert av alle de tre håndnervene nervus radialis, nervus medianus og nervus ulnaris.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg