Tilsynsmyndighet er et offentlig, oftest statlig organ som har til oppgave å påse at lover og forskrifter følges. Statens helsetilsyn og statsforvalteren er tilsynsmyndighet for helsetjenesten. Statsforvalteren er tilsynsmyndighet for sosialtjenesten. Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet for alt arbeidsmiljø, også innen helsetjenesten.

Tilsynsmyndighetenes arbeid bygger i de fleste tilfeller på at de som er ansvarlige for planlegging og drift av ulike virksomheter selv har plikt til å påse at krav fastsatt i lover og forskrifter følges. Dette kalles internkontroll. Tilsynsmyndighetene skal samarbeide seg imellom slik at belastningen på de man fører tilsyn med ikke fremstår som urimelig.

De ulike tilsynsmyndighetene har ulike former for virkemidler til sin disposisjon når de avdekker forhold som er i strid med gjeldende regler. Eksempler på slike virkemidler er påbud om retting, stenging av virksomheten, inndragning av godkjenning eller autorisasjon samt ileggelse av tvangsmulkt. Når det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal tilsynsmyndighetene i henhold til påtaleinstruksen samarbeide med politiet.

Internasjonalt, for eksempel innenfor EU, ser man en utvikling i retning av at myndighetene i stedet for å bygge opp egne tilsynsorganer stiller krav om at tjenesteyterne underkaster seg ulike sertifiserings- og akkrediteringsordninger for å ivareta sikkerhet og kvalitet i tjenesteytingen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg