Topografi, beskrivelse av forskjellige strukturers beliggenhet i forhold til hverandre.