Leddbevegelser

Alle kroppens ledd gjør at vi kan bevege armer og ben fleksibelt og målbevisst.

Av /Shutterstock.

Leddbevegelser er de normale bevegelser som et ledd kan utføre, avhengig av leddflatens form samt anordningen av leddets tilhørende muskulatur, leddkapsel og båndapparat. Målingen av bevegelsesutslaget utgår fra en anatomisk normal- eller nullstilling. Vi har definerte betegnelser for hva slags bevegelse som kan finne sted i kroppens forskjellige ledd. Hver type leddbevegelse skjer rundt en akse, i samsvar med kroppens tre hovedplan. Se også topografisk anatomi.

Bøying og strekking

Bøying og strekking kalles fleksjon og ekstensjon. En muskel som har evnen til å bøye/flektere, kalles en fleksor. For eksempel kalles fingrenes lange bøyemuskel for musculus flexor digitorum longus. En muskel som har evnen til å strekke/ekstendere, kalles en ekstensor. For eksempel kalles tærnes korte strekkemuskel for musculus extensor digitorum brevis.

Fleksjon og ekstensjon
Fleksjon er bøying, og ekstensjon er strekking.
Av /OpenStax.
Lisens: CC BY 4.0

Dreining

Dreining i et kuleledd betegnes som rotasjon (utover-/innoverrotasjon). Muskler som forårsaker en rotasjon, kalles rotatormuskler, og har gjerne egne, separate navn. Skulderen har en gruppe muskler rundt seg som kalles rotatormansjetten som er ansvarlig for mye av skulderens rotasjonsevne. Også hofteleddet er et typisk dreieledd.

Rotasjon
Dreining i kuleledd kalles rotasjon.
Av /OpenStax.
Lisens: CC BY 4.0

Utover- og innoverføring

Bevegelse ut til hver side fra en tenkt midtakse kalles abduksjon eller utoverføring, og muskler som kan gjøre dette er abduktormuskler. I skulderen kan deltamuskelen (musculus deltoideus) abdusere armen ut fra kroppen. I hånden og foten gis imidlertid betegnelsen ut fra en tenkt lengdeakse langs hånd og fot, uavhengig av kroppen forøvrig. Når vi spriker med fingrene abduserer derfor både tommel- og lillefinger. Den motsatte bevegelsen kalles adduksjon eller innoverføring, og skjer ved hjelp av adduktormuskler. Et eksempel på en adduktormuskel er tommelens innoverfører (musculus adductor pollicis).

Adduksjon og abduksjon
Adduksjon er innoverføring, bevegelse inn mot et midtlinjeplan. Abduksjon er utoverføring, bevegelse bort fra et midtlinjeplan.
Av /OpenStax.
Lisens: CC BY 4.0

Vridning

Når vi vrir underarmen slik at håndflaten kommer til å vende fremover, kalles bevegelsen supinasjon, og de tilhørende musklene supinatorer. Den motsatte bevegelsen, hvor håndbaken kommer frem, kalles pronasjon, og musklene pronatorer.

Vrir vi foten slik at ytre fotrand løftes litt opp, kalles det eversjon. Motsatt: inversjon.

Supinasjon og pronasjon
Av /OpenStax.
Lisens: CC BY 4.0
Eversjon og inversjon
Av .
Lisens: CC BY 4.0

Sidebevegelser

Bøyer vi hånden sideveis, bruker vi betegnelsen deviasjon. Skjer bevegelsen mot lillefingersiden, altså der albuebeinet (ulna) er i underarmen, kalles den ulnardeviasjon. Skjer den mot tommelfingersiden, der hvor spolebeinet (radius) er i underarmen, kalles den radialdeviasjon.

En spesiell form er sirkumduksjon, som kan minne om en rotasjon, men som egentlig er en kombinasjon av flere bevegelsesformer. Håndleddets sirkumduksjon skjer ved at en dorsalfleksjon, en ulnardeviasjon, en palmarfleksjon og en radialdeviasjon skjer etter hverandre. Hånden roterer ikke, siden håndbaken hele tiden vender opp. En tilsvarende bevegelse kan utføres med foten i ankelleddet.

Leddsans (kinetisk sans)

Siden bevegelsene i leddene forårsakes av vår viljestyrte muskulatur, kan vi samtidig ha en viss følelse av hvordan leddet beveger seg, om det er i ro og hvilken stilling det i så fall har. Dette kalles leddsans. I leddkapslene har vi nervefibre med trykk- og strekkreseptorer som formidler slik informasjon til hjernen, slik at bevegelsen bevisstgjøres. Impulsene ledes gjennom ryggmargens bakstrenger og opp til hjernens bakre sentralvinding (gyrus postcentralis), som er sentralnervesystemets øverste «stasjon» for somatiske sansekvaliteter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg