Anatomisk orientering
Av /OpenStax CNX, Anatomy and Physiology. 12. feb. 2019.
Lisens: CC BY 4.0

Topografisk anatomi er den delen av anatomien som beskriver hvordan organene er plassert i kroppen. Topografien gir oss mer informasjon om de anatomiske forholdene enn det et anatomisk atlas kan gi, siden den beskriver den tredimensjonale anatomien.

For å kunne beskrive de topografiske forholdene, altså hvordan organene ligger og hvilken avstand de har i forhold til hverandre, hvordan det enkelte ledd bøyes og så videre, deler vi kroppen inn i tre hovedplan:

  • et transversalplan
  • et sagittalplan
  • et frontalplan

Alle de tre planene står vinkelrett på hverandre. Der hvor to plan skjærer hverandre, får vi en akse.

Uavhengig av disse planene kan ett organ ligge dypere/lenger inn enn et annet. Hvis de to har samme navn, får de tilleggsbetegnelsen profundus ('dypere') og superficialis ('overflatisk'). Eksempelvis kalles den overflatiske leggbeinsnerven for nervus fibularis superficialis. Noen ganger kan organer eller organdeler betegnes med 'høyre' (dexter/dextra) eller 'venstre' (sinister/sinistra). Den høyre kravebeinsarterien kalles for eksempel arteria subclavia dextra. Videre betegnes det som ligger ytterst, i forhold til noe tilsvarende annet, som externus/externa, mens det som ligger innerst, kalles internus/interna. For eksempel kalles den ytre øregangsåpningen i hodeskallen for porus acusticus externus.

Plan

Kroppens plan

For å beskrive hvordan kroppsdeler og organer ligger i forhold til hverandre deler vi kroppen inn i tre hovedplan: sagittal-, horistonal- og transversalplanet, som alle står vinkelrett på hverandre.

Av /OpenStax CNX, Anatomy and Physiology. 12. feb. 2019.
Lisens: CC BY 4.0

Transversalplanet

Transversalplanet deler den oppreiste (stående) kroppen i to på tvers. Det kalles også et horisontalplan, siden planet ligger horisontalt. Vi kan legge utallige transversalplan gjennom kroppen, slik at den deles i en øvre og en nedre del. Alt etter hvordan organene befinner seg i forhold til dette planet og til hverandre, får de betegnelsen superior ('lenger oppe') eller inferior ('lenger nede'). For eksempel kalles den store hulvenens nedre del for vena cava inferior, siden den også har en øvre del (vena cava superior).

En annen tilsvarende betegnelse er kranialt (av latin cranium, 'hodeskallen') og kaudalt (av latin cauda, 'hale'). For eksempel ligger magesekken kaudalt i forhold til strupehodet (men den ligger kranialt i forhold til urinblæren).

Sagittalplanet

Sagittalplanet (av latin sagitta, 'pil') deler kroppen vertikalt i to deler. Dersom planet deler kroppen i to helt like halvdeler, en venstre og en høyre del, bruker vi betegnelsen mediansagittalplan, siden det går midt gjennom kroppen. Vi kan imidlertid legge utallige sagittalplan til sidene for mediansagittalplanet.

Legemsdeler eller organer som ligger til siden for mediansagittalplanet kan betegnes på følgende måte: Vi sier at de ligger lateralt når de ligger lenger ut til siden, og medialt når de ligger nærmere inn mot midten/mot mediansagittalplanet. Også dette begrepet er relativt; øyet ligger for eksempel lateralt i forhold til nesen, men medialt i forhold til øret. Også anatomiske strukturer kan få tilnavn medial eller lateral: For eksempel kalles den firehodete lårmuskelens (musculus quadriceps femoris) to side-buker for musculus vastus medialis og musculus vastus lateralis.

For armene og beina bruker vi ellers betegnelsene proksimalt om det som ligger nærmere et tenkt sentrum i kroppen, og distalt om det som ligger lenger borte. På armen ligger albuen proksimalt i forhold til hånden, men distalt i forhold til skulderen.

Frontalplanet

Frontalplanet, også kalt koronalplanet (av latin: corona, 'krone, glorie'), legges slik at kroppen kan deles i en forside og en bakside. Det som ligger foran, nærmest buksiden, sier vi ligger ventralt (av latin: venter, 'buk'). Det som ligger bak, nærmest ryggen, ligger dorsalt (av latin: dorsum, 'rygg'). Også her bruker vi flere begreper, slik at et organ som ligger bak et annet får tilleggsbetegnelsen posterior (av latin: post, 'bak, etter'), og et som ligger foran betegnes anterior (av latin: ante, 'foran'). For eksempel kalles bakre leggbeinsarterie for arteria tibialis posterior.

Akse

Siden en akse dannes av skjæringen mellom to plan, må det tilhørende planet oppgis. For eksempel snakker man om en 'horisontalakse i frontalplanet', det vil si i skjæringen mellom horisontal- og frontalplanet. Vi betegner alle leddbevegelser gjennom akser relatert til de tre planene. En slik bevegelse kan skje rundt en, to eller tre akser.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg