Torakal betegner det som har å gjøre med brystkassen (thorax).