Transalve er en salve som inneholder tran. Transalve benyttes mot sår og tørr hud. Tran inneholder fettløselige vitaminer (A- og D-vitaminer) samt fettstoffer som har fordelaktige virkninger på huden.