Traumatisk, som har med skade utenfra å gjøre, som skyldes traume. Brukes også om sterk psykisk påkjenning.