Trombin, enzym som spiller en viktig rolle ved blodkoagulasjonen. Det finnes i blodet i form av det inaktive protrombin. I de tidlige stadier av blodkoagulasjonen vil en aktivator, tromboplastin, ved nærvær av kalsiumioner, omdanne protrombin til trombin. Trombin er en proteinase som spalter fibrin.