Trypanosomiasis, infeksjon med Trypanosoma-parasitter. Hos mennesker forekommer to former for trypanosomiasis: afrikansk sovesyke i Afrika og Chagas sykdom i Sør- og Mellom-Amerika.