Turnuslege er en tidligere betegnelse på lege i spesialisering del 1 (LIS1). Siste kull som gjennomførte turnustjeneste etter tidligere ordning startet opp 1. mars 2017.