Tvangshandling, handling som individet gjør av ubetvingelig indre drift, men uten rasjonell intensjon eller fornuftsmessig logikk. Tvangshandling består ofte i ritualmessig gjentagelse av samme handling (som for eksempel vaskemani, bestemte handlinger når man går til sengs, spiser eller lignende). Blir tvangshandlingen hemmet, opplever individet som regel voldsom angst. Tvangshandling er et av de vanlige symptomer på nevrose, men finnes i beskjednere målestokk hos svært mange mennesker (tvangsmessig gjentatt overdreven kontroll med at ild er slukket, dører låst og lignende).