Tverrsnittslesjoner er det samme som ryggmargsskade.