Tymoleptika er en eldre betegnelse for trisykliske antidepressiva.