Tymoleptika, eldre betegnelse for trisykliske antidepressiva.