Tymoleptika er en eldre betegnelse for trisykliske antidepressiver.