Uforsvarlighet innebærer i helseretten at kravet om forsvarlighet er tilsidesatt. I en juridisk sammenheng er handlinger og ordninger enten vurdert som forsvarlige eller som uforsvarlige.

Forsvarlighetskravet er et rettslig krav som følger av helselovgivningen til standarden på helsehjelpen som gis av helsepersonell og virksomheter. Uforsvarlighet kan derfor oppstå både som følge av svikt i systemene, i kapasitet, bemanning og utstyr. Det er helsevirksomhetens ansvar å sørge for pasientbehandling, helseforskning, behandling av helseopplysninger og biologisk materiale er forsvarlig.

Retting, stenging og tvangsmulkt

Dersom en virksomhet drives på en måte som som kan ha skadelige følger for pasienter, brukere eller andre eller på andre måter er uforsvarlige kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette seg etter helsetilsynsloven § 8. Det følger videre av samme bestemmelse i helsetilsynsloven at dersom virksomheten drives uforsvarlig med fare for liv og helse til pasienter eller brukere, og pålegg om retting ikke etterkommes innen fristen, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om stenging. Statens helsetilsyn kan fastsette en løpende tvangsmulkt om pålegget ikke etterkommes med grunnlag i helsetilsynsloven § 9. Det følger også av spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 at Statens helsetilsyn kan gi pålegg om retting og stenging, og fastsette tvangsmulkt etter reglene i helsetilsynsloven §§ 8 og 9.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Anne Kjersti Befring, Helseretten, helsehjelp – helseforskning – smittevern (kompendium 2020), Kappelen Damm Akademisk

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg