Uforsvarlighet, det at kravet om forsvarlighet er tilsidesatt. I juridisk forstand er handlinger og ordninger å anse enten som forsvarlige eller uforsvarlige.