Forsvarlighetskravet er et rettslig krav som følger av helselovgivningen til standarden på helsehjelpen som gis av helsepersonell og virksomheter.

Sykehus og andre virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å yte forsvarlig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 16. Videre utgjør forsvarlighetskravet en personlig forpliktelse som følger av helsepersonelloven § 4. Kjernen i kravet er at hjelpen skal være god ut fra det lege- og helsevitenskap ellers tilsier.

Hva som er faglig forsvarlig til enhver tid, endrer seg. Dette henger sammen med forandringer og nyvinninger i vitenskapen, og med endringer i samfunnets oppfatninger av hvilke verdier som skal ivaretas og ha prioritet. Utøvende helsepersonell må derfor holde seg à jour med de faglige standardene som gjelder til enhver tid, slik de følger av forskning og lærebøker. Likeså må personellet være seg bevisst hvilke verdier som er rådende i samfunnet.

De faglige kravene som stilles til det enkelte helsepersonell varierer med deres faktiske og formelle kvalifikasjoner. Det forlanges mer av dem med spesialutdanning og lang erfaring enn av de nyutdannede. På den annen side forventes det at helsepersonell innser sin faglige begrensning og innretter seg deretter, og eventuelt søker råd hos eller henviser til andre.

De faglige kravene til virksomhetene varierer også med deres kompetanse; kravene vil kunne stille seg forskjellig om det er hjelp som gis ved et sykehjem, lokalsykehus eller universitetssykehus. Utgangspunktet er at av spesialisthelsetjenesten forventes helsehjelp på spesialistnivå.

Forsvarlighetskravet gjelder for all helsehjelp som gis, og er dermed i praksis ett av de viktigste kravene i helselovgivningen. Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) fører tilsyn med at helsepersonell og virksomheter etterlever kravet.

Brudd på forsvarlighetskravet anses å foreligge når helsehjelpen er relativt klart avvikende fra det som regnes som god helsehjelp fra dem som gir den.

Konsekvensene av at det er handlet uforsvarlig, er at helsepersonellet og/eller virksomheter kan bli korrigert, og i alvorlige tilfeller vil de bli møtt med formelle reaksjoner av ulike slag, for eksempel kan helsepersonellet få advarsel og virksomheter kan få pålegg om å endre sin praksis.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg