Helsehjelp, handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende/rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell, jf. definisjon i pasientrettighetsloven § 1-3.

Med helsepersonell menes personell med autorisasjon eller lisens, personell i helsetjenesten eller apotek som gir helsehjelp, og elever eller studenter som gir helsehjelp i forbindelse med helsefaglig opplæring, jf. helsepersonelloven § 3. Dette betyr at også ikke autorisert helsepersonell anses for å gi helsehjelp, når handlinger som ovenfor nevnt foretas innenfor rammen av helsetjenesten.

Ved handlinger som er helsehjelp, kommer store deler av helselovgivningen til anvendelse.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.