Underarmen, den delen av overekstremiteten som ligger distalt (bortenfor) for albuen. Se armen.