Pronasjon, dreiing av underarm og hånd slik at håndflaten vender bakover og nedover. Dette er mulig ved spolebenets evne til rotasjon. En muskel som kan forårsake en pronasjon, kalles en pronator. Den motsatte bevegelsen kalles supinasjon. Bevegelsesaksen for pronasjon/supinasjon går gjennom sentrum av spolebenets hode (proksimalt) og albuebenets hode (distalt).