Vagal, som har med 10. hjernenerve (nervus vagus, 'den vidvankende nerve') å gjøre. Se også hjernenerver.