Vaksinefeber, akutt feberepisode som opptrer i løpet av de to første døgn etter en vaksinering.