Vaksinefeber er en akutt feberepisode som opptrer i løpet av de to første døgnene etter en vaksinering.