Vertsskifte, det forholdet at en parasitt må oppholde seg i forskjellige dyrearter i ulike faser av sin utvikling fra egg til kjønnsmodent individ. Se bendelorm, malaria.