Viral, som har med virus å gjøre, som skyldes virus.