Alternativ behandling er en samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor den kunnskapsbaserte medisinen. Eksempler på alternative behandlingsformer er akupunktur, fotsoneterapi og healing. Disse behandlingsformene har i liten grad dokumentert effekt etter vitenskapelige standarder. Utøvere innenfor alternativ medisin kan ha helsefaglig utdannelse, og for eksempel være leger, sykepleiere eller fysioterapeuter. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Alternativ behandling

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt