Alternativ behandling

Alternativ behandling, alternativ medisin, samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor evidensbasert medisin.  . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Alternativ behandling

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel