Alternativ behandling

Alternativ behandling er en samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor den kunnskapsbaserte medisinen. Eksempler på alternative behandlingsformer er akupunktur, fotsoneterapi og healing. Disse behandlingsformene har i liten grad dokumentert effekt etter vitenskapelige standarder. Utøvere innenfor alternativ medisin kan ha helsefaglig utdannelse, og for eksempel være leger, sykepleiere eller fysioterapeuter. Hele artikkelen