Alternativ behandling

Alternativ behandling, alternativ medisin, samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor evidensbasert medisin. . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Alternativ behandling

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 87 artikler: