Antabus er navnet på et registrert varemerke for legemiddelet disulfiram. Antabus brukes mot alkoholmisbruk og -avhengighet. Se disulfiram.