Bence Jones' protein, deler av immunglobuliner (frie, lette kjeder) som kan påvises i urinen ved blodsykdommer som for eksempel myelomatose.