Briquets syndrom, psykisk lidelse som er kjennetegnet ved mangfoldige og kroniske, legemlige symptomer og plager fra ung alder uten at det er sikre biologiske funn som kan forklare plagene. Tilstanden har sitt navn etter den franske psykiateren Paul Briquet (1796–1881), som beskrev tilstanden utførlig. I innhold svarer syndromet til somatiseringslidelse (multippel somatisering) når den begynner i tenårene og vedvarer.