CIDI, et i Norge og Europa mye brukt strukturert diagnostikkintervju innen psykiatri, spesielt i epidemiologiske undersøkelser. CIDI gir ICD-10-diagnoser i motsetning til det amerikanske Diagnostic Interview Schedule (DIS), som er laget for epidemiologiske undersøkelser basert på diagnoser i DSM-systemet.