DSM-systemet, fullt navn Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, er navnet på et klassifikasjonssystem for psykiske lidelser utgitt av den Amerikanske Psykiaterforening. DSM ble først utgitt i 1952 (DSM-I) som en amerikansk variant av det internasjonale klassifikasjonssystemet (se ICD-10). Den tredje utgaven som utkom i 1980 (DSM-III), under ledelse av den amerikanske psykiater Robert Spitzer, revolusjonerte psykiatrisk klassifikasjon. Inspirert av blant annet britiske forskere som hadde begynt å utarbeide algoritmebaserte kriterier for diagnoser som ble anvendt innen psykiatrisk forskning (Present State Examination (PSE) og CATEGO systemet) i 1960-årene, hadde Spitzer og medarbeidere i 1970-årene videreutviklet dette til et kriteriebasert system for enkelte psykiske lidelser, som med utgivelsen av DSM-III for første gang omfattet alle psykiske lidelser.

DSM-III angav hvilke symptomer, plager og funn som skulle være til stede (inklusjonskriterier), og hvilke som ikke skulle være til stede (eksklusjonskriterier), for å kunne stille en psykiatrisk diagnose. I tillegg er det for hver lidelse skrevet en tekst som gav nærmere informasjon hva som er typiske symptomer samt informasjon om forekomst; forløp og differensialdiagnoser. Dette prinsippet ble senere adoptert av ICD-10 for psykiatriske diagnoser. Det er senere utkommet to revisjoner: DSM-III-R i 1987 og DSM-IV i 1994. I 2000 ble det utgitt en ny utgave av DSM-IV hvor den ledsagende teksten er oppdatert på enkelte punkter (kalt DSM-IV- TR for "text revision"). DSM-V forventes å bli introdusert i 2013.

DSM-systemet har siden det ble introdusert vært det mest brukte klassifikasjonssystemet i psykiatrisk forskning og har påvirket utformingen av ICD-10. I tråd med den dominerende plass DSM-systemet har fått internasjonalt, har den amerikanske psykiaterforening i større grad trukket med også utenlandske eksperter i det pågående arbeide med å revidere systemet (DSM-V). De legger også ut på nettet utredninger som gjøres og referater fra komitémøter omkring revisjonsarbeidet som pågår.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.