Capgras' syndrom, psykisk lidelse som er kjennetegnet ved at den syke har en opplevelse av at én eller flere personer som står ham nær (f.eks. ektefellen), ikke er den egentlige personen, men en dobbeltgjenger som har tatt den egentlige og nære personens plass. Capgras' syndrom er oppkalt etter den franske psykiateren Jean Marie Joseph Capgras (1873–1950), som beskrev syndromet i 1923.