EHEC er forkortelse for 'enterohemoragisk Escherichia coli', en type E. coli-bakterier som gir blodig diaré. Se E. coli -enteritt