EPEC er forkortelse for 'enteropatogen Escherichia coli', en type E. coli som gir alvorlig diaré. Se E. coli-enteritt.