GAF-skala, mye brukt skala for å vurdere global funksjonsevne ved psykiske lidelser. Klinikeren vurderer psykologisk, sosial og arbeidsmessig funksjon på et hypotetisk kontinuum av mental helse fra 1 (meget dårlig funksjon) til 100 (utmerket funksjon på alle områder).