Gerdys linje er den sagtakkete furen eller forbindelseslinjen på siden av brystkassen som danner grensen mellom utspringet av musculus serratus anterior og musculus obliquus externus abdominis.