Gerdys linje, den sagtakkete furen eller forbindelseslinjen på siden av brystkassen som danner grensen mellom utspringet av musculus serratus anterior og musculus obliquus externus abdominis. Navnet er etter den franske kirurgen Pierre Nicolas Gerdy (1797–1856).