Gjessings syndrom, symptombilde ved kataton schizofreni kjennetegnet ved periodisk opptreden av kataton stupor og/eller uro, ledsaget av tilsvarende vekslinger i nitrogenstoffskiftet. Oppkalt etter den norske legen Rolv Ragnvaldsøn Gjessing (1898–1959), som var den første som beskrev disse avvikende metabolske prosessene.