Leptospira, tynne, spiralformede og bevegelige bakterier i ordenen Spirochaetales. Slekten består bare av én art, Leptospira interrogans, med over 200 serotyper (immunologiske typer). Fremkaller sykdom hos dyr, særlig gnagere. Mennesker kan bli smittet ved kontakt med syke dyr eller med vann, forurenset med gnageres urin. Sykdommen, leptospirose, opptrer hos mennesker som en febersykdom, ofte med gulsott og nyreskade, eller med hjernehinnebetennelse. Sykdommen er meget sjelden i Norge.