Serotype, betegnelse på ulike typer mikroorganismer av samme art som bare kan skjelnes ved typespesifikke sera (se serum). Se også serodiagnostikk.