MHC, det viktigste vevsforlikelighetsgenkomplekset, som koder for MHC-molekyler som har til oppgave å presentere fremmede proteiner til T-lymfocytter. MHC er en artsuavhengig betegnelse som kan benyttes om alle arter som har slike gener. Hos mennesket blir MHC kalt HLA.