MUCG er i medisinen en forkortelse for miksjonsurethrocystografi.